REKABET İSTİHBARATI NEDİR ?

Rekabet kelime anlamı olarak aynı işi yapan kimseler ya da kuruluşlar arasındaki daha iyiye ulaşma, daha iyi sonuç alma yarışması olarak ifade edilir.

Rekabet istihbaratı, iş dünyasındaki şirketlerin faaliyet gösterdiği alandaki varlıklarını koruyabilmek, rakiplerinin durumunu, müşterileri, işletmenin hem iç, hem de dış çevresini, içinde bulundukları pazarın dinamiklerini kapsayan bir terimdir. İşletmelerin ticari faaliyetleri içinde sorunlarla karşılaşmaması için, piyasa değerini muhafaza etmeleri için gerekli araştırmaların yapılması da bu alana girmektedir. Şirketler kendilerine faydalı olabilecek bu tür bilgileri toplamak durumundadır.

İşletmelerle ilgili önemli bilgilerin elde edilmesi rekabet istihbaratı kapsamında yer alır. Rekabet istihbaratı fuarlarda, basın yayın gibi firmaların bilgilerini paylaştığı organlardan alınarak kendi menfaatine kullanmalarıyla gerçekleştirilebilir.

Rekabet istihbaratı içinde aşağıda ye alan bilgileri kapsar:

· Şirket bütçeleri, satış rakamları ve satış hedefleri
· Şirketin pazarlama stratejileri
· Çalışanların aldıkları ücretler, menfaatleri, şirketten duydukları memnuniyet
· Şirketin piyasaya süreceği yeni ürünlerle ilgili çalışmalar
· Şirketteki yönetim değişiklikleri, yönetici profilleri
· Şirketin yapmayı düşündüğü kampanyalar hakkında detaylı bilgi
· Şirketin müşteri portföyü, iş bağlantıları, yaptığı alım satım anlaşmaları
· Ürünlerin çeşidi ve fiyat bilgileri
· Şirketin maruz kaldığı yasal problemler
· Müşteri memnuniyeti hakkındaki araştırmalar