İhracat talepleri: Ticari İstihbarat

Firmalarda stratejik karar aşamaları sürecinde ticari istihbarat bilgileri ile taktik ve operasyonel adımların uygulanması bir arada yürümektedir. Kararlar farklı yönetim birimleri tarafından incelenip ele alınır.

İstihbarat yorumlanmış, basitleştirilmiş ve operasyonel amaçlı düzenlenmiş bilgidir. Karar vermede en etkin rol bu yüzden istihbarattadır. Burada önemli nokta bilginin güvenilirliği, doğruluğu ve kalitesidir. Bu bilgilerle gerçek modelleme yapılır ve modele göre kararlar alınır. Bu modelleme tekniği ile yönetim kabiliyeti oluşturulur. İstihbarat firmanın hedef Pazar seçimini, ürününe ve konumuna uygun rekabet pazarların tespitinde de etkin rol oynar. Bu sayede firma seçeceği pazara ve ürününe göre oprasyonel uygulamalarını belirler.

Bir firmanın ana rotasını oluşturan kararlar stratejik kararlardan geçmektedir. Hedef Pazar, hedef müşteri ve hedef rakipler firmanın operasyon planını oluşturur. Stratejik kararlar ile operasyon kısmı bu yüzden bir bütün gibi hareket etmek zorundadır.

Taktik kararlar ise bu ana rotada verilen daha küçük çaplı kararlardır. Örneğin stratejik bir karar sonucunda “hedef pazara bayiler aracılığı ile girmeye” karar verilmiş olabilir ancak bayilere sunulacak avantajların belirlenmesi bir taktik karardır. Hangi bayilerle nasıl müzakere edileceği, rekabetin bayi adayları arasında nasıl körükleneceği “taktik alana” girer.

Stratejik kararların alınması için kullanılacak bilgi ve istihbarat sistemlerinde, bilginin niteliği ve kalitesi ve güvenilirliği ile taktik kararların alınmasında kullanılacak bilginin nitelikleri ve hassaslıkları farklılıklar gösterir. Operasyonel bir karar ise; hedef pazarda yapılacak işlerle ilgili olarak düzenlenecek operasyona yönelik kararlardır. Bu süreç bir otel seçilmesinden, araba kiralanmasına kadar bütün eylemlerin planlanması kararlarını içerebilir. Bu karar bazen bir fuara katılım veya fuardaki yerinizin belirlenmesine kadar uzanabilir.