İGEME – İhracatı geliştirme merkezi veri tabanında kayıtlı ithalatçılara her ay 2 kez gönderilen arz ve talep bültenleri ve talep formlarının doldurulması ile elde edilen bilgiler direkt aktarılmaktadır.