DÜNYA ODALAR FEDERASYONU (WCF), EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI TİCARET VE SANAYİ ODASI (ECO-CCI), İSLAM TİCARET VE SANAYİ ODASI (ICCI), AKDENİZ TİCARET VE SANAYİ ODALARI BİRLİĞİ ASCAME, OECD İŞ VE SANAYİ DANIŞMA KOMİTESİ – BIAC, BALKAN ODALARI BİRLİĞİ (ABC) odaların talepleri direkt ulaşmaktadır.